Arbeidslivcoach

       
         
Knapp m�rk Forside Kanpp m�rk Om coaching Knapp m�rk Om gestalt Knapp lys CV Knapp m�rk Kontakt og priser
         


Hvilken bakgrunn har jeg som coach?

Jeg tok grunnfag i coaching våren 2008 (dvs 60 studiepoeng) som har bestått av:

  • 350 undervisnings-timer med stor grad av erfaringsbasert læring
  • 40 timer individuell coaching
  • Ca 2000 sider pensum

Jeg var ferdig utdannet jurist i 1994, med advokatbevilling fra 1997. Som advokat i en fagforening har jeg arbeidet med

  • omorganiseringer
  • nedbemanninger
  • oppsigelser og avskjeder
  • konflikter i arbeidslivet
  • nye arbeidsformer osv.

Jeg har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har de 10 siste årene arbeidet som seniorrådgiver i Arbeidsgiverpolitiskavdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (statens øverste arbeidsgiverorgan) og i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet som blant annet har ansvaret for arbeidsmiljøloven.

Vinteren 2008 startet jeg med jussundervisning for coach-studenter ved den private høyskolen Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI)  i fagene kontraktsinngåelse, taushetsplikt, varslingsregler m.v.

Våren 2010 tok jeg et spesialkurs på BI i coaching, positiv psykologi og mentoring.

Tanya
Tanya Marie Samuelsen. E-post: tanya@arbeidslivcoach.no