Arbeidslivcoach

       
         
Knapp mørk Forside Knapp lys Om coaching Knapp mørk Om gestalt Knapp mørk CV Knapp mørk Kontakt og priser
         


Hva er en coach?


En coach er en profesjonell samtalepartner som er spesielt trent til å være i dialog med andre mennesker. Samtalene preges av at coach er fokusert og tilstede gjennom aktiv lytting, støtte, motivering, utfordring og bevisstgjøring. En coach er en trenet dialogpartner som kan hjelpe deg å sortere i egne tanker og følelser.


Hva er coaching?


Coaching er å sette av tid til ettertanke og refleksjon sammen med en coach. Fokuset i coaching-samtaler er i hovedsak arbeidslivet, og har som mål å fremme utvikling og læring både faglig og personlig. Coaching bygger på ideen om at mennesket selv har svarene, men at du kan trenge en sparringspartner for å finne frem til dem.


Hva gjør en coach?


En coach vil stille mange spørsmål, og vil ikke selv sitte med svarene. Spørsmålene vil kunne bli etterfulgt av oppgaver eller utfordringer som skal være med å omsette ord, tanker og ideer til praktisk handling. En coach er ikke en som er ute etter å forandre deg, men en som ønsker å se utvikling og vekst. I coaching er det et ønske om at du skal føle deg hørt, sett, utfordret og støttet.

Et fyr
Tanya Marie Samuelsen. E-post: tanya@arbeidslivcoach.no