Arbeidslivcoach

       
         
Knapp mørk Forside Kanpp mørk Om coaching Knapp lys Om gestalt Knapp mørk CV Knapp mørk Kontakt og priser
         


Om gestalt

Gestalt er en retning innen humanistisk psykologi, bl.a. basert på gestaltpsykologisk forskning som hadde sitt gjennombrudd i USA etter første verdenskrig.

Dette innebærer at oppmerksomheten er på hele mennesket; tanker, følelser og kropp.

Hensikten med gestaltcoaching er å støtte individets evne til å oppdage muligheter, slik at du kan gjøre gode og hensiktsmessige valg og derved påvirke egen livssituasjon.

Dette kalles også prosesscoaching, dvs at fokuset er på det som skjer i prosessen mellom meg og deg. Metoden er erfaringsbasert, og vi tror at muligheten for endring og utvikling ligger i å få innsikt i det som faktisk er eller skjer.

Det er først når du forstår hva som faktisk foregår at det er mulig å forandre det!

Fyr trapp
Tanya Marie Samuelsen. E-post: tanya@arbeidslivcoach.no